NEN 3140 voor gemeenten

Een veilige gedachte!

Gemeenten hebben eveneens te maken met verplichtingen uit de Arbowet en Zorgplicht. Om deze reden is het organiseren van een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties dan ook voor deze organisaties van groot belang. Door het inregelen van de installatieverantwoordelijkheid volgens de Nederlandse norm NEN 3140, wordt aantoonbaar invulling gegeven aan datgene wat nodig is. Zo kunnen werknemers veilig werken aan of in de nabijheid van deze installaties en inwoners er veilig gebruik van maken.

Diensten

Beheernet ondersteunt gemeenten bij het implementeren van deze norm. Door samen met medewerkers die er mee van doen hebben, duidelijke werkafspraken op te maken die door de hoogst verantwoordelijke  in de organisatie op Arbo-gebied worden ondertekend. Bij gemeenten is dit veelal de gemeentesecretaris. Ook bij de vervolgstappen kan Beheernet de organisatie van dienst zijn. Zo behoort het instrueren van medewerkers, inventariseren van elektrische installaties, uitwerken van procedures en planningen, keuringen van installaties en elektrische arbeidsmiddelen tot het inzetten van een adviseur veilige bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties (kennis) tot de mogelijkheden.

Route naar installatie­verantwoordelijkheid

Met het doorlopen van de onderstaande fases wordt invulling gegeven aan de NEN 3140, installatieverantwoordelijkheid (IV-schap).

 

Stappenplan

De fases zijn op te delen in 8 concrete stappen met duidelijke resultaten en eigenaren. Met het doorlopen van deze stappen, werkt de organisatie aan het continu verbeteren van de veiligheid rondom het werken aan en in de nabijheid van laagspanningsinstallaties. 

1. BEPAAL KADERS

Handboek
Leg formeel de rollen, taken, verantwoordelijkheden en uitgangspunten vast en maak daarmee de basis aantoonbaar.

2. INSTRUEER

Opleiden
Zorg dat medewerkers getraind de toegekende rol kunnen invullen.

3. WIJS AAN

Aanwijzen
Leg formeel vast wie welke rol heeft en bepaal in samenspraak of deze rol past.

4. INVENTARISEER

Weet wat je beheert
Ken je areaal! Wat heb je in eigendom en welke informatie is daarvan beschikbaar?

5. COMMUNICEER

Informeren
Stel betrokkenen intern en extern in kennis van de aangepaste werkwijze.

6. ORGANISEER

Uitvoeren
Regel onder meer dat tekeningen aanwezig en actueel zijn, sleutelbeheer staat en (opvolging van) inspecties geregeld zijn.

7. CONTROLEER

Toetsen
Houd vinger aan de pols! Controleer regelmatig of zaken gaan zoals afgesproken en leg dat vast.

8. STEL BIJ

Aanpassen
Wanneer afwijkingen voordoen neem dan corrigerende maatregelen.

Meer weten over het 8 stappenplan of wilt u starten met de stappen op maat voor uw organisatie? Neem dan contact op!

Videoblogs

Meer informatie? Bekijk de videoblogs!

Jeugdigen

Waar moet je als organisatie volgens de Nederlandse norm NEN 3140 op letten wanneer jeugdigen betrokken zijn? Een toelichting hierop door Robin Arians in deze vlog.

De leek

De leek, wie is dat en wat mag deze dan volgens de Nederlandse norm NEN 3140? Het antwoord wordt in deze vlog gegeven door Robin Arians.

De voldoende onderricht persoon

Wat mag een voldoende onderricht persoon nu wel of niet volgens de Nederlandse norm NEN 3140? Robin Arians geeft een toelichting in deze vlog.

Benieuwd wat Beheernet voor uw organisatie kan betekenen?