NEN 3140 voor gemeenten

Een veilige gedachte!

Gemeenten hebben eveneens te maken met verplichtingen uit de Arbowet en de Zorgplicht. Om deze reden is het organiseren van een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties dan ook voor gemeenten van groot belang. Door het inregelen van de installatieverantwoordelijkheid volgens de Nederlandse norm NEN 3140, wordt aantoonbaar invulling gegeven aan datgene wat nodig is. Zo kunnen werknemers veilig werken aan of in de nabijheid van deze installaties en inwoners er veilig gebruik van maken.

Wat doet Beheernet?

Beheernet ondersteunt gemeenten bij het implementeren van de Nederlandse norm NEN 3140. Dit met medewerkers die er mee van doen hebben. Samen duidelijke werkafspraken maken die door de hoogst verantwoordelijke in de organisatie op Arbo-gebied worden ondertekend. Bij gemeenten is dit veelal de gemeentesecretaris. Ook bij de vervolgstappen kan Beheernet de organisatie van dienst zijn. Zo behoort het instrueren van medewerkers, inventariseren van elektrische installaties, uitwerken van procedures en planningen, keuringen van installaties en elektrische arbeidsmiddelen tot het inzetten van een adviseur veilige bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties (kennis) tot de mogelijkheden.

Videoblogs

Meer informatie? Bekijk de videoblogs!

Welke werkafspraken moeten er gemaakt worden?

Om een goede invulling te geven aan de NEN 3140 binnen een gemeentelijke organisatie, moeten er werkafspraken gemaakt worden. Maar welke zijn dat dan? In deze vlog geeft Robin Arians een voorzet!

NEN3140 | Opbouw van de norm

De opbouw van de NEN 3140 norm kent drie pijlers: Organisatie, mens en installatie. Wat betekent dit voor je implementatie? Organisatie NEN 3140 norm Als werkgever is het belangrijk dat enkele zaken rondom de NEN 3140 norm in de organisatie zijn verankerd. De aanwijzingen van medewerkers voor diverse rollen moeten voor elkaar zijn. Naast de wijze...

Wat houdt installatieverantwoordelijkheid in?

Installatieverantwoordelijkheid, wat houdt dat in volgens de Nederlandse norm NEN 3140? Robin Arians gaat er wat dieper op in gedurende deze videoblog.

Het handboek NEN 3140

Wat de meerwaarde is van een handboek NEN 3140 voor je gemeentelijke organisatie, legt Robin Arians graag uit in deze vlog. Meer weten over het handboek? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Het handboek NEN 3140

Stap 6: Organiseren

Om via het 8-stappenplan te komen tot een succesvolle implementatie van de Nederlandse norm NEN 3140 in een gemeentelijke organisatie, gaat stap 6 van dit plan over het organiseren. In deze vlog gaat Robin Arians dieper in op deze stap.

NEN 3140 | Rol van P&O

Waarschijnlijk fronsen je wenkbrauwen wanneer je de Nederlandse norm NEN 3140 in een zin geschreven ziet staan met afdeling P&O. Maar dat is toch niet zo vreemd als je misschien zou denken en wel om meerdere redenen. De rol van P&O bij NEN 3140 valt uiteen in meerdere deelgebieden: Opleidingen De eerste reden is dat deze afdeling altijd...

Jeugdigen

Waar moet je als organisatie volgens de Nederlandse norm NEN 3140 op letten wanneer jeugdigen betrokken zijn? Een toelichting hierop door Robin Arians in deze vlog.

Waarom de NEN 3140?

Wat brengt de Nederlandse norm NEN 3140 een gemeentelijke organisatie? Robin Arians brengt het in deze vlog graag over het voetlicht! Benieuwd of de NEN 3140 verplicht is? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Is de NEN 3140 verplicht?

Stap 3: Aanwijzen

Om te komen tot een goede implementatie binnen een gemeentelijke organisatie van de Nederlandse norm NEN 3140, is stap 3 cruciaal. Robin Arians vertelt in deze vlog meer over de stap die leidt tot het aanwijzen van medewerkers.

Is instructie eenmalig?

Ben je als organisatie dan klaar wanneer je alle rollen binnen de norm NEN 3140 van instructie hebt voorzien? Robin Arians geeft duidelijkheid!

Benieuwd wat Beheernet voor uw organisatie kan betekenen?