NEN 3140 voor gemeenten

Een veilige gedachte!

Gemeenten hebben eveneens te maken met verplichtingen uit de Arbowet en de Zorgplicht. Om deze reden is het organiseren van een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties dan ook voor gemeenten van groot belang. Door het inregelen van de installatieverantwoordelijkheid volgens de Nederlandse norm NEN 3140, wordt aantoonbaar invulling gegeven aan datgene wat nodig is. Zo kunnen werknemers veilig werken aan of in de nabijheid van deze installaties en inwoners er veilig gebruik van maken.

Wat doet Beheernet?

Beheernet ondersteunt gemeenten bij het implementeren van de Nederlandse norm NEN 3140. Dit met medewerkers die er mee van doen hebben. Samen duidelijke werkafspraken maken die door de hoogst verantwoordelijke in de organisatie op Arbo-gebied worden ondertekend. Bij gemeenten is dit veelal de gemeentesecretaris. Ook bij de vervolgstappen kan Beheernet de organisatie van dienst zijn. Zo behoort het instrueren van medewerkers, inventariseren van elektrische installaties, uitwerken van procedures en planningen, keuringen van installaties en elektrische arbeidsmiddelen tot het inzetten van een adviseur veilige bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties (kennis) tot de mogelijkheden.

Videoblogs

Meer informatie? Bekijk de videoblogs!

NEN3140 | Opbouw van de norm

De opbouw van de NEN 3140 norm kent drie pijlers: Organisatie, mens en installatie. Wat betekent dit voor je implementatie? Organisatie NEN 3140 norm Als werkgever is het belangrijk dat enkele zaken rondom de NEN 3140 norm in de organisatie zijn verankerd. De aanwijzingen van medewerkers voor diverse rollen moeten voor elkaar zijn. Naast de wijze...

Stap 7: Controleren

Ook bij een veilige bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallaties op basis van de Nederlandse norm NEN 3140, ontkom je in een gemeentelijke organisatie niet aan controle. De noodzaak hiervan wordt door Robin Arians belicht in deze vlog.

De voldoende onderricht persoon

Wat mag een voldoende onderricht persoon nu wel of niet volgens de Nederlandse norm NEN 3140? Robin Arians geeft een toelichting in deze vlog.

De vakbekwaam persoon

Wat mag je van een vakbekwame persoon binnen je organisatie en volgens de Nederlandse norm NEN 3140 verwachten? Robin Arians legt het je uit.

Stap 1: Kaders bepalen

Door Robin Arians wordt een toelichting gegeven op de eerste stap van het stappenplan om te komen tot een goede implementatie binnen een gemeentelijke organisatie. Het bepalen van kaders middels een handboek.

Stap 6: Organiseren

Om via het 8-stappenplan te komen tot een succesvolle implementatie van de Nederlandse norm NEN 3140 in een gemeentelijke organisatie, gaat stap 6 van dit plan over het organiseren. In deze vlog gaat Robin Arians dieper in op deze stap.

Het handboek NEN 3140

Wat de meerwaarde is van een handboek NEN 3140 voor je gemeentelijke organisatie, legt Robin Arians graag uit in deze vlog. Meer weten over het handboek? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Het handboek NEN 3140

Stap 5: Communiceren

Bij elk project of samenwerking is communiceren enorm belangrijk. Zo ook bij het stappenplan om te komen tot een goede implementatie binnen een gemeentelijke organisatie van de Nederlandse norm NEN 3140. Stap 5 communiceren wordt in deze vlog door Robin Arians toegelicht.

Om welke elektrische installaties gaat het?

Over welke elektrische installaties gaat het eigenlijk binnen een gemeentelijke organisatie als we het hebben over NEN 3140 en installatieverantwoordelijkheid? Robin Arians licht dit toe in deze videoblog.

Het Stappenplan

In deze vlog neemt Robin Arians je mee om middels acht helder stappen te komen tot een gedragen implementatie van de Nederlandse norm NEN 3140 in een gemeentelijke organisatie. Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140? 

Benieuwd wat Beheernet voor uw organisatie kan betekenen?