NEN 3140 voor gemeenten

Een veilige gedachte!

Gemeenten hebben eveneens te maken met verplichtingen uit de Arbowet en de Zorgplicht. Om deze reden is het organiseren van een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties dan ook voor gemeenten van groot belang. Door het inregelen van de installatieverantwoordelijkheid volgens de Nederlandse norm NEN 3140, wordt aantoonbaar invulling gegeven aan datgene wat nodig is. Zo kunnen werknemers veilig werken aan of in de nabijheid van deze installaties en inwoners er veilig gebruik van maken.

Wat doet Beheernet?

Beheernet ondersteunt gemeenten bij het implementeren van de Nederlandse norm NEN 3140. Dit met medewerkers die er mee van doen hebben. Samen duidelijke werkafspraken maken die door de hoogst verantwoordelijke in de organisatie op Arbo-gebied worden ondertekend. Bij gemeenten is dit veelal de gemeentesecretaris. Ook bij de vervolgstappen kan Beheernet de organisatie van dienst zijn. Zo behoort het instrueren van medewerkers, inventariseren van elektrische installaties, uitwerken van procedures en planningen, keuringen van installaties en elektrische arbeidsmiddelen tot het inzetten van een adviseur veilige bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties (kennis) tot de mogelijkheden.

Videoblogs

Meer informatie? Bekijk de videoblogs!

Om welke elektrische installaties gaat het?

Over welke elektrische installaties gaat het eigenlijk binnen een gemeentelijke organisatie als we het hebben over NEN 3140 en installatieverantwoordelijkheid? Robin Arians licht dit toe in deze videoblog.

Is instructie eenmalig?

Ben je als organisatie dan klaar wanneer je alle rollen binnen de norm NEN 3140 van instructie hebt voorzien? Robin Arians geeft duidelijkheid!

Wie moeten er een instructie volgen?

Wie moeten volgens de Nederlandse norm NEN 3140 in de organisatie nu eigenlijk een instructie volgen om te mogen werken aan of in de nabijheid van elektrische laagspanningsinstallaties? Een korte toelichting krijg je van Robin Arians in deze vlog!

Wie hebben er mee van doen?

Onbewust zijn er meer mensen betrokken bij installatieverantwoordelijkheid NEN 3140 in een gemeentelijke organisatie. In deze video geeft Robin Arians een toelichting op wie er allemaal mee bezig zijn. Onderschat niet het belang van een goede risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E). Bekijk de volgende videoblog om te weten te komen...

Waarom een videoblog?

Waarom een videoblog? Robin Arians legt het u uit! Over welke elektrische installaties gaat het eigenlijk binnen een gemeentelijke organisatie als we het hebben over NEN 3140 en installatieverantwoordelijkheid? Robin Arians licht dit toe in deze videoblog: Om welke elektrische installaties gaat het?

Het handboek NEN 3140

Wat de meerwaarde is van een handboek NEN 3140 voor je gemeentelijke organisatie, legt Robin Arians graag uit in deze vlog. Meer weten over het handboek? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Het handboek NEN 3140

Stap 2: Instrueren

Stap 2 van het stappenplan om te komen tot een goede implementatie van de Nederlandse norm NEN 3140 binnen een gemeentelijke organisatie heeft alles te maken met het instrueren van medewerkers. Deze stap wordt door Robin Arians nader belicht in deze vlog. Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN...

NEN 3140 | Rol van P&O

Waarschijnlijk fronsen je wenkbrauwen wanneer je de Nederlandse norm NEN 3140 in een zin geschreven ziet staan met afdeling P&O. Maar dat is toch niet zo vreemd als je misschien zou denken en wel om meerdere redenen. De rol van P&O bij NEN 3140 valt uiteen in meerdere deelgebieden: Opleidingen De eerste reden is dat deze afdeling altijd...

Welke rollen zijn er?

De Nederlandse norm NEN 3140 kent enkele formele rollen. In deze videoblog licht Robin Arians deze nader toe.

De werkverantwoordelijke

Welke taken zijn toebedeeld aan de werkverantwoordelijke binnen de Nederlandse norm NEN 3140? Een toelichting wordt gegeven door Robin Arians in deze vlog.

Benieuwd wat Beheernet voor uw organisatie kan betekenen?