Categorie: NEN 3140 | Implementatie

NEN 3140 | Waarom voor gemeenten?

Het beheer van elektrische installaties zit vaak over meerdere afdelingen en beheerketens verdeeld in een gemeentelijke organisatie. 


Afdeling Sport bekommert zich om de sportaccommodaties en het zwembad, afdeling Welzijn over de scholen en de bibliotheek, Grondzaken regelt tijdelijke verhuur van leegstaande panden en de objecten in de openbare ruimte vallen onder de afdeling Beheer Openbare Ruimte. 

Kortom, veel spelers in het spel met allemaal andere belangen en niet altijd 'echte' beheerders. Iedereen is verantwoordelijk en daarmee niemand. Dus een hele kluif om hier te werken aan de bewustwording van nut en noodzaak van installatieverantwoordelijkheid, zoals dat binnen de NEN 3140 wordt genoemd.

Beheernet zorgt er voor dat mensen kriskras door de organisatie betrokken raken om zo te komen tot een veilige bedrijfsvoering rondom elektrische laagspanningsinstallaties. Voor de gemeentesecretaris wel zo prettig dat het georganiseerd wordt. Zonder een aantoonbare werkwijze gelijk aan de NEN 3140 is hij/zij volledig aansprakelijk. Verantwoordelijk zijn zonder grip op de mogelijke risico's, is geen fijne gedachte. Is de gemeentesecretaris hiervan al op de hoogte?


0 reacties op "NEN 3140 | Waarom voor gemeenten?"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.