Categorie: NEN 3140 | De norm

NEN 3140 | We keuren toch, is dat niet genoeg?

Nee, alleen keuren is niet genoeg. Om te kunnen voldoen aan de norm is er meer nodig dan een terugkerende inspectie.


Keuren gereedschapKeuringssticker NEN 3140
Bij veel organisatie wordt trouw met enige regelmaat het elektrische gereedschap gekeurd. Vaak samen met de ladders, hijsmateriaal en noodvoorzieningen. Op zich natuurlijk heel goed, maar het dekt niet de lading van de NEN 3140. Deze norm vraagt ook iets van de organisatie.

Momentopname
De keuring is een momentopname waarmee je de conditie bepaald van de gereedschappen en/of installaties. Er wordt gekeken of er geen elektrisch risico is bij het gebruik van het apparaat. Want door gebruik van middelen kan er slijtage of beschadigingen ontstaan welke er voor kunnen zorgen dat er een elektrisch risico ontstaat. De uitkomst van de keuring moet door iemand binnen de organisatie opgevolgd worden zodat de gevaren worden weggenomen en niet meer terugkeren. Maar is dit standaard georganiseerd en heeft die collega daarvoor de middelen en bevoegdheden?

Structurele aanpak
De norm vraagt om deskundige medewerkers die goed zijn geïnstrueerd over het vermijden van (elektrische) risico's bij het uitvoeren van de werkzaamheden rondom en in de nabijheid van laagspanningsinstallaties. Waarbij aantoonbaar is dat iedere medewerker bevoegd en capabel is om de werkzaamheden uit te voeren met gekeurd gereedschap. Dit vraagt dus een aanpak van meer structurele aard binnen de eigen bedrijfsvoering.

Meer weten?
Neem gerust contact op wanneer je meer wilt weten over hoe dat binnen een gemeentelijke organisatie vorm kan krijgen. Succes!

0 reacties op "NEN 3140 | We keuren toch, is dat niet genoeg?"

Laat je naam achter. Je naam wordt eventueel een link naar de ingevulde website.

Deze informatie wordt niet gepubliceerd.