Drijvende kracht achter Beheernet, Robin Arians

Dienstbaar, robuust en met humor


Robin Arians   


Veelal is installatieverantwoordelijkheid volgens de Nederlandse norm NEN 3140 een ‘vergeten’ beheertaak. Het gaat om de basis op orde. Het maakt het er alleen niet eenvoudiger op dat het areaal verspreidt ondergebracht is binnen een gemeentelijke organisatie en daardoor meerdere belanghebbende en verantwoordelijke kent. Daar kwam ik achter bij mijn laatste gemeentelijke werkgever waar ik verantwoordelijk was voor het beheer van de openbare ruimte en de taak van beheerder openbare verlichting op me had genomen.

 

Doordrongen van het veiligheidsbelang, ben ik op zoek gegaan naar kennis en advies over deze NEN-norm en de wijze waarop dit handen en voeten kan krijgen binnen een gemeentelijke organisatie. Een gedegen zoektocht in de markt leverde weinig resultaten. Kennis was matig voorhanden en advies alleen bij bedrijven die ook het onderhoud verzorgden bij veelal slechts één van de beheercategorieën, bijvoorbeeld riolering of openbare verlichting. Niets voor of over alle gemeentelijke elektrische laagspanningsinstallaties. Het onrustige verantwoordelijkheidsgevoel in mij heeft er voor gezorgd dat ik me heb vastgebeten in deze norm en de zoektocht ben begonnen naar een werkwijze waarop deze ‘werkafspraken’ binnen een gemeentelijke organisatie doorgevoerd kunnen worden. Mijn ruime ervaring met beheertaken, belangen van beheerders, gemeentelijke financiën en processen bleken hierbij een groot voordeel.

 

Nu enkele jaren later kan ik vertrouwen op een ruime en gedegen kennis van de NEN 3140 en een beproefde werkmethode waarmee binnen korte tijd de uitwerking van deze norm op maat gemaakt in een organisatie uitgerold kan worden. Heldere stappen in duidelijke taal!


Na het verzoek van een gemeente om een rol in te vullen binnen deze werkafspraken, is Robuust B.V. door mij opgericht. Binnen deze dochteronderneming werk ik samen met andere collega’s aan de inhoud van de norm om organisaties te ondersteunen bij deze taak. Zo is er ruime elektrotechnische kennis van laagspanningsinstallaties voorhanden om invulling te geven aan de taak van gedelegeerde installatieverantwoordelijke, worden er trainingen verzorgd voor de rollen die de norm kent en ondersteunen we de organisatie bij vraagstukken die spelen binnen dit werkveld.

 

Als procesverantwoordelijke onderhoud ik het contact met de opdrachtgever zodat één aanspreekpunt zorgt voor continuïteit in kwaliteit!

 Kennismaken met Robin Arians? Neem contact op

Blog

NEN 3140 | Waarom voor gemeenten?

Gepubliceerd op 10 juni 2019
Het beheer van elektrische installaties zit vaak over meerdere afdelingen en beheerketens verdeeld in een gemeentelijke organisatie. 
Lees verder

NEN 3140 | We keuren toch, is dat niet genoeg?

Gepubliceerd op 6 mei 2019
Nee, alleen keuren is niet genoeg. Om te kunnen voldoen aan de norm is er meer nodig dan een terugkerende inspectie.
Lees verder