Disclaimer


Beheernet sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Beheernet. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Copyright

Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van Beheernet zijn gemaakt door Beheernet. Kopiƫren en/of verspreiden van deze pagina's zonder toestemming van Beheernet is niet toegestaan.


Alle rechten voorbehouden. Tekstinhoud: Beheernet tenzij anders vermeld.
KVK: 54059526 info@beheernet.nl

Blog

NEN 3140 | Waarom voor gemeenten?

Gepubliceerd op 10 juni 2019
Het beheer van elektrische installaties zit vaak over meerdere afdelingen en beheerketens verdeeld in een gemeentelijke organisatie. 
Lees verder

NEN 3140 | We keuren toch, is dat niet genoeg?

Gepubliceerd op 6 mei 2019
Nee, alleen keuren is niet genoeg. Om te kunnen voldoen aan de norm is er meer nodig dan een terugkerende inspectie.
Lees verder