Jeugdigen

Waar moet je als organisatie volgens de Nederlandse norm NEN 3140 op letten wanneer jeugdigen betrokken zijn? Een toelichting hierop door Robin Arians in deze vlog.

De leek

De leek, wie is dat en wat mag deze dan volgens de Nederlandse norm NEN 3140? Het antwoord wordt in deze vlog gegeven door Robin Arians.

De vakbekwaam persoon

Wat mag je van een vakbekwame persoon binnen je organisatie en volgens de Nederlandse norm NEN 3140 verwachten? Robin Arians legt het je uit.

De werkverantwoordelijke

Welke taken zijn toebedeeld aan de werkverantwoordelijke binnen de Nederlandse norm NEN 3140? Een toelichting wordt gegeven door Robin Arians in deze vlog. 

Uitvoering is uitbesteed, geldt de norm nog?

Regiegemeenten laten veel uitvoerende werkzaamheden door anderen uitvoeren dan de eigen medewerkers. Wat is de rol van de Nederlandse norm NEN 3140 wanneer de werkzaamheden zijn uitbesteed? Robin Arians laat zijn licht er over schijnen.

Geen eigen dienst?

Is de Nederlandse norm NEN 3140 ook van toepassing wanneer de gemeentelijke organisatie niet beschikt over een eigen uitvoerende dienst? Robin Arians geeft het antwoord!

Wat is de rol van de gemeentesecretaris?

Als eindverantwoordelijke in een gemeentelijke organisatie, is de gemeentesecretaris verantwoordelijk en aansprakelijk voor het organiseren van veilige werkomstandigheden aan of nabij en het gebruik van elektrische laagspanningsinstallaties. Robin Arians licht toe wat zijn rol is binnen de Nederlandse norm NEN 3140 in deze vlog.

Benieuwd wat Beheernet voor uw organisatie kan betekenen?