Is de Nederlandse norm NEN 3140 ook van toepassing wanneer de gemeentelijke organisatie niet beschikt over een eigen uitvoerende dienst? Robin Arians geeft het antwoord!

Wanneer de uitvoering is uitbesteed, wat geldt er dan? Je krijgt het antwoord in de volgende videoblog: Uitvoering is uitbesteed, geldt de norm nog?

Geen eigen dienst