NEN 3140, wat is dat?

Wat doet een installatieverantwoordelijke?

Dat de installatieverantwoordelijke eindverantwoordelijk is voor de elektrische installaties lijkt evident. Maar waaruit bestaat die verantwoordelijkheid? En hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Volgens NEN3140 doet een installatieverantwoordelijke het volgende:

  1. Hij/zij zorgt ervoor dat elektrische installaties, gereedschappen en machines veilig zijn en blijven
  2. Hij/zij voert regelmatig inspecties uit aan elektrische installaties
  3. Hij/zij herstelt tijdig gevonden gebreken
  4. Hij/zij stelt een toegangsregeling voor elektrische ruimtes op
  5. Hij/zij legt procedures voor het bedienen van elektrische installaties vast
  6. Hij/zij coördineert werkzaamheden aan elektrische installaties
  7. Hij/zij zorgt ervoor dat informatie over de elektrische installaties actueel blijft

Installatieverantwoordelijke bij gemeentelijke organisaties

Ook gemeentelijke organisaties moeten voldoen aan NEN 3140. Dus ook deze organisaties moeten een installatieverantwoordelijke aanstellen. Beheernet is NEN 3140 specialist specifiek voor gemeentelijke organisaties. NEN 3140 is zeker binnen gemeenten wijdverspreid van toepassing. Veelal zijn er meerdere personen verantwoordelijk voor installaties, gereedschappen of machines waar NEN 3140 op van toepassing is. Het kan daarom lastig zijn om de installatieverantwoordelijkheid helder vorm te geven. Beheernet heeft hiermee ruimschoots ervaring en heeft al tal van gemeenten geholpen bij het aanstellen van een installatieverantwoordelijke.

Benieuwd bij welke organisaties wij al ondersteunen op het gebied van NEN 3140? Bekijk onze referenties. Of neem direct contact met ons op om een vrijblijvende kennismaking in te plannen!

Stap 8: Bijstellen

Bijstellen is de laatste stap tot continu verbeteren van de veilige bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallatie zoals beschreven in de Nederlandse norm NEN 3140. Dit maakt de PDCA-cirkel rond. In deze vlog staat Robin Arians hier bij stil.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 7: Controleren

Ook bij een veilige bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallaties op basis van de Nederlandse norm NEN 3140, ontkom je in een gemeentelijke organisatie niet aan controle. De noodzaak hiervan wordt door Robin Arians belicht in deze vlog.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 6: Organiseren

Om via het 8-stappenplan te komen tot een succesvolle implementatie van de Nederlandse norm NEN 3140 in een gemeentelijke organisatie, gaat stap 6 van dit plan over het organiseren. In deze vlog gaat Robin Arians dieper in op deze stap.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 5: Communiceren

Bij elk project of samenwerking is communiceren enorm belangrijk. Zo ook bij het stappenplan om te komen tot een goede implementatie binnen een gemeentelijke organisatie van de Nederlandse norm NEN 3140. Stap 5 communiceren wordt in deze vlog door Robin Arians toegelicht.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 4: Inventariseren

Bij het beheren draait het er om dat je weet wat je beheert. Daarom gaat stap 4 van het stappenplan om te komen tot een goede implementatie binnen een gemeentelijke organisatie van de NEN 3140 over inventariseren van het areaal. Robin Arians gaat in deze vlog hier nader op in.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Benieuwd wat Beheernet voor uw organisatie kan betekenen?