NEN 3140, wat is dat?

NEN 3140 inspectie, wat is dat?

Werkt uw personeel aan of nabij elektrische laagspanningsinstallaties? Dan bent u volgens de Arbowet verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. U wilt voldoen aan alle wet- en regelgeving en de veiligheid waarborgen. NEN 3140 geeft daarvoor duidelijke handvatten over de NEN 3140 inspectie van elektrische installaties. Het helpt u om praktische invulling te geven aan de wettelijke eisen rondom het werken met elektrische installaties.

Zo’n inspectie is een periodieke inspectie aan uw bestaande elektrische installatie. Voor deze inspectie zijn zowel de visuele inspectie als de metingen belangrijk.

Waarom een inspectie periodiek uitvoeren?

Het periodiek uitvoeren van een NEN 3140 inspectie kent een aantal voordelen voor u als werkgever. Zo is het onder andere een algemeen geaccepteerde manier om aan te tonen dat u als werkgever de wettelijke zorgplicht naleeft en voorkomt u mogelijk schade. De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon, mits deze de deskundigheid heeft om de inspectie uit te voeren.

Beheernet, dé NEN 3140 specialist voor gemeenten

Beheernet is NEN 3140 specialist specifiek voor gemeentelijke organisaties. NEN 3140 is zeker binnen gemeenten van toepassing. Veelal zijn er meerdere personen verantwoordelijk voor installaties, gereedschappen of machines waar NEN3140 op van toepassing is. Het kan lastig zijn om al deze verantwoordelijkheden inzichtelijk te maken en te managen. Beheernet heeft hiermee ruimschoots ervaring en kan de norm op een gedegen manier implementeren binnen de gehele organisatie. Maar implementeren is één ding, een goede naleving is minstens net zo belangrijk.
Beheernet is dé aangewezen partij voor een periodieke NEN 3140 inspectie. Door de brede kennis van de NEN 3140 norm én de specifieke inzet van deze norm binnen gemeentelijke organisaties, kan Beheernet efficiënte inspecties uitvoeren en adviseren.

Benieuwd bij welke organisaties wij onder andere periodiek een NEN 3140 inspectie uitvoeren? Bekijk onze referenties. Of neem direct contact met ons op om een vrijblijvende kennismaking in te plannen!

nen 3140 inspectie

Stap 3: Aanwijzen

Om te komen tot een goede implementatie binnen een gemeentelijke organisatie van de Nederlandse norm NEN 3140, is stap 3 cruciaal. Robin Arians vertelt in deze vlog meer over de stap die leidt tot het aanwijzen van medewerkers.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 2: Instrueren

Stap 2 van het stappenplan om te komen tot een goede implementatie van de Nederlandse norm NEN 3140 binnen een gemeentelijke organisatie heeft alles te maken met het instrueren van medewerkers. Deze stap wordt door Robin Arians nader belicht in deze vlog.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 1: Kaders bepalen

Door Robin Arians wordt een toelichting gegeven op de eerste stap van het stappenplan om te komen tot een goede implementatie binnen een gemeentelijke organisatie. Het bepalen van kaders middels een handboek.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Het Stappenplan

In deze vlog neemt Robin Arians je mee om middels acht helder stappen te komen tot een gedragen implementatie van de Nederlandse norm NEN 3140 in een gemeentelijke organisatie.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Verantwoordelijkheid vs Aansprakelijkheid

Bij beheerders is er veel over te doen. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Robin Arians zet het in deze vlog uiteen wat nu het verschil is en of het impact heeft op je rol binnen de norm NEN 3140.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Benieuwd wat Beheernet voor uw organisatie kan betekenen?