NEN 3140, wat is dat?

NEN 3140 inspectie, wat is dat?

Werkt uw personeel aan of nabij elektrische laagspanningsinstallaties? Dan bent u volgens de Arbowet verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. U wilt voldoen aan alle wet- en regelgeving en de veiligheid waarborgen. NEN 3140 geeft daarvoor duidelijke handvatten over de NEN 3140 inspectie van elektrische installaties. Het helpt u om praktische invulling te geven aan de wettelijke eisen rondom het werken met elektrische installaties.

Zo’n inspectie is een periodieke inspectie aan uw bestaande elektrische installatie. Voor deze inspectie zijn zowel de visuele inspectie als de metingen belangrijk.

Waarom een inspectie periodiek uitvoeren?

Het periodiek uitvoeren van een NEN 3140 inspectie kent een aantal voordelen voor u als werkgever. Zo is het onder andere een algemeen geaccepteerde manier om aan te tonen dat u als werkgever de wettelijke zorgplicht naleeft en voorkomt u mogelijk schade. De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon, mits deze de deskundigheid heeft om de inspectie uit te voeren.

Beheernet, dé NEN 3140 specialist voor gemeenten

Beheernet is NEN 3140 specialist specifiek voor gemeentelijke organisaties. NEN 3140 is zeker binnen gemeenten van toepassing. Veelal zijn er meerdere personen verantwoordelijk voor installaties, gereedschappen of machines waar NEN3140 op van toepassing is. Het kan lastig zijn om al deze verantwoordelijkheden inzichtelijk te maken en te managen. Beheernet heeft hiermee ruimschoots ervaring en kan de norm op een gedegen manier implementeren binnen de gehele organisatie. Maar implementeren is één ding, een goede naleving is minstens net zo belangrijk.
Beheernet is dé aangewezen partij voor een periodieke NEN 3140 inspectie. Door de brede kennis van de NEN 3140 norm én de specifieke inzet van deze norm binnen gemeentelijke organisaties, kan Beheernet efficiënte inspecties uitvoeren en adviseren.

Benieuwd bij welke organisaties wij onder andere periodiek een NEN 3140 inspectie uitvoeren? Bekijk onze referenties. Of neem direct contact met ons op om een vrijblijvende kennismaking in te plannen!

nen 3140 inspectie

Stap 8: Bijstellen

Bijstellen is de laatste stap tot continu verbeteren van de veilige bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallatie zoals beschreven in de Nederlandse norm NEN 3140. Dit maakt de PDCA-cirkel rond. In deze vlog staat Robin Arians hier bij stil.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 7: Controleren

Ook bij een veilige bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallaties op basis van de Nederlandse norm NEN 3140, ontkom je in een gemeentelijke organisatie niet aan controle. De noodzaak hiervan wordt door Robin Arians belicht in deze vlog.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 6: Organiseren

Om via het 8-stappenplan te komen tot een succesvolle implementatie van de Nederlandse norm NEN 3140 in een gemeentelijke organisatie, gaat stap 6 van dit plan over het organiseren. In deze vlog gaat Robin Arians dieper in op deze stap.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 5: Communiceren

Bij elk project of samenwerking is communiceren enorm belangrijk. Zo ook bij het stappenplan om te komen tot een goede implementatie binnen een gemeentelijke organisatie van de Nederlandse norm NEN 3140. Stap 5 communiceren wordt in deze vlog door Robin Arians toegelicht.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 4: Inventariseren

Bij het beheren draait het er om dat je weet wat je beheert. Daarom gaat stap 4 van het stappenplan om te komen tot een goede implementatie binnen een gemeentelijke organisatie van de NEN 3140 over inventariseren van het areaal. Robin Arians gaat in deze vlog hier nader op in.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Benieuwd wat Beheernet voor uw organisatie kan betekenen?