Bij installatieverantwoordelijkheid is binnen de organisatie de bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallaties veilig ingericht. Ook de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen wordt hierin geregeld.

Bedrijfsvoering installatieverantwoordelijkheid

Dit betekent dat er een actief beheer wordt gevoerd dat noodzakelijk is om de elektrische installaties onder normale en abnormale omstandigheden te kunnen laten werken. Dit bijvoorbeeld bij schakelen, regelen, bewaken en onderhoud. Waarbij een elektrische installatie wordt gezien als een samenstel van al het elektrisch materieel voor de opwekking, het transport, de omzetting, de distributie en het gebruik van elektrische energie, inclusief bronnen van opgeslagen energie zoals accu’s, batterijen en condensatoren.
Voor de openbare ruimte moet je hierbij denken aan bijvoorbeeld: openbare verlichting, verkeerregelinstallaties, fonteinen, drukriolering en gemalen, marktkasten, laadpalen, installaties in openbare gebouwen, etc.

Elektrische arbeidsmiddelen

Om te kunnen spreken over veilige elektrische arbeidsmiddelen moeten deze middelen met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. De tijd tussen twee inspecties is daarbij sterk afhankelijk van een aantal factoren. De factoren zijn onder andere: de frequentie van gebruik, de deskundigheid van de gebruiker, de omgeving en de kans op beschadigingen. Het doel van deze inspecties is om de gebreken te ontdekken die door of tijdens het gebruik zijn ontstaan. Zodat kunnen deze gebreken herstelt worden.

Onder elektrische arbeidsmiddelen wordt volgens de norm onder meer verstaan gereedschappen en machines welke elektrisch gevoed worden. Hieronder vallen dus onder andere: verplaatsbare lampen met een stekker zoals looplampen, stroomverbruikende toestellen zoals pc’s, printers, stofzuigers, koelkasten etc, stroomhaspels en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kortom

Als goed huisvader heb je de risico’s in beeld en zorg je tijdig voor passende maatregelen. Zo kunnen er geen onveilige situaties met elektriciteit ontstaan.  Installatieverantwoordelijkheid is belangrijk! 

Beheernet, dé NEN 3140 specialist voor installatieverantwoordelijkheid

Beheernet is NEN 3140 specialist specifiek voor gemeentelijke organisaties. NEN 3140 is zeker binnen gemeenten van toepassing. Veelal zijn er meerdere personen verantwoordelijk voor installaties, gereedschappen of machines waar NEN3140 op van toepassing is. Het kan lastig zijn om al deze verantwoordelijkheden inzichtelijk te maken en te managen. Beheernet heeft hiermee ruimschoots ervaring en kan de norm op een gedegen manier implementeren binnen de gehele organisatie. Maar implementeren is één ding, een goede naleving is minstens net zo belangrijk.
Beheernet is dé aangewezen partij voor een periodieke NEN 3140 inspectie. Door de brede kennis van de NEN 3140 norm én de specifieke inzet van deze norm binnen gemeentelijke organisaties, kan Beheernet efficiënte inspecties uitvoeren en adviseren.

Benieuwd bij welke organisaties wij onder andere periodiek een NEN 3140 inspectie uitvoeren? Bekijk onze referenties. Of neem direct contact met ons op om een vrijblijvende kennismaking in te plannen!

 

installatieverantwoordelijkheid