NEN 3140 verplicht?

NEN 3140 verplicht? Daar kunnen we snel en duidelijk antwoord op geven. Het antwoord hierop is namelijk: Nee, je bent niet verplicht de norm in te voeren. De norm is namelijk geen wet. Maar met het toepassen van de norm geef je wel aantoonbaar invulling aan de Arbowet en de zorgplicht.

nen 3140 verplicht

Ieder werkgever en werknemer moet zich houden aan de Arbowet. Dat is niet nieuw. Omdat deze wet een raamwet is, kun je daarin niet precies terugvinden hoe je dat dan moet doen bij specifiek situaties zoals werken aan elektrische laagspanningsinstallaties. Hier geeft de Nederlandse norm NEN 3140 een houvast. Mocht er onverhoopt toch nog iets fout gaan, dan hanteert de Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) de norm als richtlijn om te bepalen of je alles hebt gedaan zoals de Arbowet voorschrijft.

Elke gemeente geeft zo goed mogelijk invulling aan de wettelijke zorgplicht (BW 6, art. 162). Doel van deze plicht is om te zorgen dat er geen schade kan ontstaan aan derden door jouw eigendommen of handelingen. Dus het voeren van een goed beheer, is daarbij cruciaal. Daarmee maak je aantoonbaar invulling te geven aan deze plicht. Zo kent groenbeheer de boomveiligheidcontroles, wegbeheer de weginspecties en rioolbeheer de rioolinspectie. Allemaal met als doel de kwaliteit en de risico’s van hun areaal inzichtelijk te maken zodat daar op een inschatting gemaakt kan worden met een plan van aanpak. Met elektrische installaties is dat niet anders. Door het organiseren van de NEN 3140 maak je aantoonbaar dat er goed beheer wordt gevoerd over deze installaties.

Kortom: geen wet, maar voldoende redenen om het te organiseren!

Voor gemeenten

Beheernet is NEN 3140 specialist specifiek voor gemeenten. Binnen deze organisaties is het gebied veelal verspreid ondergebracht. Er zijn meerdere personen verantwoordelijk voor een goede naleving van de NEN 3140 norm. Beheernet heeft hiermee veel ervaring en kan daarom ook de NEN 3140 op een goede manier implementeren binnen de organisatie. Maar implementeren is één ding, minstens zo belangrijk is de continue naleving.
Beheernet is dé aangewezen partij voor een inspectie. Doordat Beheernet beschikt over brede kennis van de NEN 3140 norm en de specifieke inzet van deze norm binnen gemeentelijke organisaties, kan Beheernet efficiënte inspecties uitvoeren en gericht advies geven.

Benieuwd bij welke organisaties wij onder andere periodiek een NEN 3140 keuring uitvoeren? Bekijk onze referenties. Of neem direct contact met ons op om een vrijblijvende kennismaking in te plannen!