Waarschijnlijk fronsen je wenkbrauwen wanneer je de Nederlandse norm NEN 3140 in een zin geschreven ziet staan met afdeling P&O. Maar dat is toch niet zo vreemd als je misschien zou denken en wel om meerdere redenen. De rol van P&O bij NEN 3140 valt uiteen in meerdere deelgebieden:

Opleidingen

De eerste reden is dat deze afdeling altijd direct betrokken is bij functies van medewerkers en de bijbehorende opleidingen. Veelal bewaken zij de opleidingsbehoefte en zorgen ze voor de volledigheid van het personeelsdossier. Voor de NEN 3140 is dat waardevol omdat een ‘poot’ uit de drieluik van de norm over de mens gaat. En dan voornamelijk over zijn kwalificaties. Dus opleidingen en instructies. Ook eventuele aanwijzingen voor bepaalde taken, zoals de norm vraagt, komen vaak tot stand met of door deze afdeling.

ARBO-functionaris

Als tweede niet minder belangrijke reden waarom deze afdeling een rol heeft binnen de norm NEN 3140, is dat de ARBO-functionaris vaak ondergebracht is bij deze afdeling. De risico-inventarisatie & -evaluatie wordt meestal door een consulent van deze afdeling geïnitieerd. Dus een consulent van de afdeling betrekken bij de totstandkoming van het handboek NEN 3140 is zowel tactisch als strategisch een goede zet.

Ondernemingsraad

Daarnaast kunnen zij je van dienst zijn wanneer je het handboek ter kennisgeving voor wil leggen aan de Ondernemingsraad. De OR is vaak nauw betrokken bij ARBO-gerelateerde onderwerpen binnen de organisatie.

Zoals je ziet is de rol van P&O evident en een welkome aanvulling voor het projectteam ‘Handboek NEN 3140’. Hoe breder gedragen, des te beter de borging!