Waarom is de NEN3140 eigenlijk ook belangrijk voor gemeentelijke organisaties? Deze norm is toch alleen van belang voor elektrotechnische bedrijven of bedrijven met ingewikkelde installaties in hun fabriekshallen? Deze vraag wordt vaak aan ons gesteld. Robin Arians legt het graag uit.

NEN3140 gaat over alle elektrotechnische installaties. Dus ook over installaties waar we als maatschappij dagelijks mee te maken hebben. NEN3140 is van oorsprong een maatregel om veilig werken te stimuleren. In dat kader is de norm vooral in het leven geroepen voor werkgevers. Het maakt werkgevers ervan bewust dat zij een veilige (werk)omgeving creƫren voor hun medewerkers.

NEN3140 geldt ook voor gemeentes

Maar ook gemeentes hebben de plicht om de veiligheid van hun medewerkers en burgers te waarborgen. Zij zijn namelijk eigenaar van heel veel elektrotechnische installaties. Buitendienstmedewerkers moeten die onderhouden en dus veilig kunnen werken aan en bij die installaties. Burgers maken gebruik van de buitenruimtes waarin die installaties zich bevinden.

Toekomst NEN3140 voor gemeente

In de toekomst worden de aantallen van dergelijke elektrotechnische installaties alleen maar groter. Het gevaar ligt op de loer dat de verantwoordelijkheden over deze installaties versnipperd raken binnen de gemeentelijke organisatie. Het is onduidelijk wie de installatieverantwoordelijken zijn. Het wordt daarom alleen maar belangrijker om de bedrijfsprocessen duidelijk in kaart te brengen, goed af te kaderen en er aandacht voor te (blijven) houden.

Dus daarom: NEN3140 ook voor gemeentes! 

NEN3140 voor gemeente