De norm NEN 3140 schrijft voor dat medewerkers die werken aan of in nabijheid van elektrische laagspanningsinstallaties aangewezen moeten zijn. Wat betekent dat nu precies? Robin Arians legt het in deze vlog uit.