De norm NEN 3140 schrijft voor dat medewerkers die werken aan of in nabijheid van elektrische laagspanningsinstallaties aangewezen moeten zijn. Wat houdt een aanwijzing in? Robin Arians legt het in deze vlog uit.

In de volgende videoblog gaat het over het opvolgen van deze instructies, wie moet dit wel opvolgen en wie niet, je ziet het hier: Wie moeten er een instructie volgen?

aanwijzing