Als eindverantwoordelijke in een gemeentelijke organisatie, is de gemeentesecretaris verantwoordelijk en aansprakelijk voor het organiseren van veilige werkomstandigheden aan of nabij en het gebruik van elektrische laagspanningsinstallaties. Robin Arians licht toe wat zijn rol is binnen de Nederlandse norm NEN 3140 in deze vlog.

En wat geldt er wanneer de gemeentelijke organisatie niet beschikt over een eigen uitvoerende dienst? Je krijgt het antwoord in de volgende videoblog: Geen eigen dienst?

gemeentesecretaris