NEN 3140, wat is dat?

Wat is NEN 3140?

Wat is NEN 3140 nou eigenlijk en hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie eraan voldoet? Veilig werken is belangrijk. Zeker als er met elektrische installaties wordt gewerkt. Werken met of aan elektrische objecten brengt namelijk altijd een risico met zich mee. Vandaar dat er een norm in het leven is geroepen: NEN3140. Deze norm omschrijft een veilige bedrijfsvoering voor het werken met of aan elektrische installaties in het laagspanningsgebied.

Deze norm moet worden toegepast voor elektrische installaties, gereedschappen en machines. De maximale spanning hierbij bedraagt 1.000 volt wisselspanning of 1.500 volt gelijkspanning. Het maakt daarbij niet uit waar deze objecten worden ingezet: in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen etc. En het maakt ook niet uit in welke branche de gebruiker werkzaam is. Dus ook voor gemeenten geldt deze normering. Beheernet is NEN3140 specialist specifiek voor gemeentelijke organisaties.

Onderwerpen

Een veilige bedrijfsvoering bestaat in principe uit drie onderwerpen:

  1. De organisatie moet ingeregeld zijn
  2. De medewerkers mens moet met de juiste kennis en ervaring betrokken zijn
  3. Elektrische installaties en handgereedschappen meten veilig zijn in gebruik

Een belangrijk onderdeel binnen een veilige bedrijfsvoering NEN3140 is dat elektrische installaties en gereedschappen periodiek een keuring ondergaan. Zo’n keuring bestaat uit een visuele keuring en keuring door middel van meting en beproeving.
Niet alleen elektrotechnici moeten goed geïnstrueerd worden over de veiligheid. Ook niet-technische personen die zich in de omgeving van een installatie bevinden moeten op de hoogte zijn van de risico’s. Deze instructies moeten periodiek plaatsvinden.

Geldigheid NEN 3140 

NEN 3140 heeft een geldigheid van 3 jaar. Binnen deze periode dient men wel op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid op de werkplek. Deze veiligheid bereik je niet alleen met het behalen van een NEN 3140 certificaat, maar is vooral doen en uitdragen. Daarom zal je in de praktijk ook collega’s moeten behoeden voor ongelukken en risico’s.

Benieuwd welke organisaties wij al hebben geholpen bij het uitrollen van NEN3140? Bekijk onze referenties. Of neem direct contact met ons op om een vrijblijvende kennismaking in te plannen!

wat is NEN 3140

Stap 3: Aanwijzen

Om te komen tot een goede implementatie binnen een gemeentelijke organisatie van de Nederlandse norm NEN 3140, is stap 3 cruciaal. Robin Arians vertelt in deze vlog meer over de stap die leidt tot het aanwijzen van medewerkers.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 2: Instrueren

Stap 2 van het stappenplan om te komen tot een goede implementatie van de Nederlandse norm NEN 3140 binnen een gemeentelijke organisatie heeft alles te maken met het instrueren van medewerkers. Deze stap wordt door Robin Arians nader belicht in deze vlog.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Stap 1: Kaders bepalen

Door Robin Arians wordt een toelichting gegeven op de eerste stap van het stappenplan om te komen tot een goede implementatie binnen een gemeentelijke organisatie. Het bepalen van kaders middels een handboek.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Het Stappenplan

In deze vlog neemt Robin Arians je mee om middels acht helder stappen te komen tot een gedragen implementatie van de Nederlandse norm NEN 3140 in een gemeentelijke organisatie.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Verantwoordelijkheid vs Aansprakelijkheid

Bij beheerders is er veel over te doen. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Robin Arians zet het in deze vlog uiteen wat nu het verschil is en of het impact heeft op je rol binnen de norm NEN 3140.

Meer weten over NEN 3140? Vind daar alle informatie over in onze videoblog: Waarom de NEN 3140?

NEN 3140


Benieuwd wat Beheernet voor uw organisatie kan betekenen?