NEN 3140 voor gemeenten

Werkwijze

Aan de hand van 8 concrete stappen geeft Beheernet samen met de gemeentelijke organisatie op projectmatige wijze vorm aan een werkwijze die past bij uw organisatie en naadloos aansluit bij de Nederlandse norm NEN 3140. Zo doorloopt u de drie fases: ontwerp-, implementatie- en de beheerfase. Beheernet kan de organisatie ondersteunen bij elke stap en in ieder fase.

Begeleidt door een vakkundige projectleider die u door het proces loodst met kennis van zaken over de norm NEN 3140. Naast kennis over de norm, heeft Robin Arians veel ervaring met (integrale) beheervraagstukken binnen de openbare ruimte en heeft zijn sporen verdiend in meerdere politiek gestuurde gemeentelijke organisaties.

Route naar installatie­verantwoordelijkheid

Met het doorlopen van de onderstaande fases wordt invulling gegeven aan de NEN 3140, installatieverantwoordelijkheid (IV-schap).

installatieverantwoordelijke

 

Stappenplan

De fases zijn op te delen in 8 concrete stappen met duidelijke resultaten en eigenaren. Met het doorlopen van deze stappen, werkt de organisatie aan het continu verbeteren van de veiligheid rondom het werken aan en in de nabijheid van laagspanningsinstallaties. 

1. BEPAAL KADERS

Handboek
Leg formeel de rollen, taken, verantwoordelijkheden en uitgangspunten vast en maak daarmee de basis aantoonbaar.

2. INSTRUEER

Opleiden
Zorg dat medewerkers getraind de toegekende rol kunnen invullen.

3. WIJS AAN

Aanwijzen
Leg formeel vast wie welke rol heeft en bepaal in samenspraak of deze rol past.

4. INVENTARISEER

Weet wat je beheert
Ken je areaal! Wat heb je in eigendom en welke informatie is daarvan beschikbaar?

5. COMMUNICEER

Informeren
Stel betrokkenen intern en extern in kennis van de aangepaste werkwijze.

6. ORGANISEER

Uitvoeren
Regel onder meer dat tekeningen aanwezig en actueel zijn, sleutelbeheer staat en (opvolging van) inspecties geregeld zijn.

7. CONTROLEER

Toetsen
Houd vinger aan de pols! Controleer regelmatig of zaken gaan zoals afgesproken en leg dat vast.

8. STEL BIJ

Aanpassen
Wanneer afwijkingen voordoen neem dan corrigerende maatregelen.

Meer weten over het 8 stappenplan of wilt u starten met de stappen op maat voor uw organisatie? Neem dan contact op!

Benieuwd wat Beheernet voor uw organisatie kan betekenen?