Onbewust zijn er meer mensen betrokken bij installatieverantwoordelijkheid NEN 3140 in een gemeentelijke organisatie. In deze video geeft Robin Arians een toelichting op wie er allemaal mee bezig zijn.

Onderschat niet het belang van een goede risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E). Bekijk de volgende videoblog om te weten te komen waarom deze zo belangrijk is: Wat is de rol van een RI&E?

installatieverantwoordelijkheid